Lisätietoa

» Eettinen säännöstö


Luonneanalyyttinen kehopsykoterapia on EAP:n hyväksymä psykoterapiametodi:
» The answers to the EAP’s 15 questions about scientific validation of Body-Psychotherapy
(pdf)


Kiinnostaako kehopsykoterapia?

Voit liittyä yhdistyksen kannattajajäseneksi: info@luonne.fi.

Kannattajajäsen saa yhdistyksen sähköisen jäsentiedotteen ajankohtaisista asioista, luennoista, tilaisuuksista ja toiminnasta. Kannattajajäsen voi myös osallistua yhdistyksen järjestämiin luentoihin ja tilaisuuksiin.

Yhdistys

Suomen Luonneanalyyttinen Kehopsykoterapiayhdistys on tätä psykoterapiasuuntaa edustavien terapeuttien yhdistys. Se edistää kehopsykoterapian tunnettavuutta, ylläpitää kansainvälisiä yhteyksiä ja kehittää terapeuttien toimintaedellytyksiä. Yhdistyksen tai yhdistyksen jäsenten puoleen voi kääntyä, mikäli haluaa lisää tietoa kehopsykoterapiasta sekä Suomessa että ulkomailla.

Suomen Luonneanalyyttinen Kehopsykoterapiayhdistys ry perustettiin vuonna 1999 (alunperin nimellä Suomen Luonneanalyyttinen Vegetoterapiayhdistys ry.). Luonneanalyyttistä kehopsykoterapiaa on kuitenkin harjoitettu Suomessa jo yli kolmekymmentä vuotta. Yhdistyksen tarkoitus on terveyden edistäminen, psyykkisen ja fyysisen kärsimyksen lieventäminen. Se pyrkii parantamaan yksilön elämänlaatua ja sitä kautta välillisesti vaikuttamaan myös yhteiskunnallisesti.

Yhdistys harjoittaa tiedotus- ja valistustoimintaa. Se pyrkii tukemaan alaan liittyvän kirjallisuuden ja tutkimuksen julkaisemista sekä harjoittamaan tutkimustoimintaa. Yhdistyksen jäsenet osallistuvat kansainvälisiin seminaareihin ja koulutustilaisuuksiin. Yhdistys järjestää tilaisuuksia ja koulutuspäiviä, joissa on mukana kansainvälisiä alan asiantuntijoita.

Yhdistyksen jäsenet ovat pääasiallisesti käyneet kehopsykoterapiakoulutuksen Suomessa. Yhdistys järjesti omaa psykoterapiakoulutusta vuosina 1994-2011, siihen asti, kunnes uuden lainsäädännön mukaan kaikki psykoterapiakoulutus siirtyi yliopistojen alaisuuteen Suomessa. Koulutus oli eurooppalaisen psykoterapian kattojärjestön EAP:n (European Association of Psychotherapy) akkreditoima. Terveydenhuollon lupa-ja valvontavirasto Valvira (ennen Terveydenhuollon oikeusturvakeskus TEO) on myöntänyt koulutuksen v. 2007 mennessä käyneille ja soveltuvan pohjakoulutuksen omaaville psykoterapeutin ammattinimikkeen.

Yhdistys toimii terapeuttien yhteistyöelimenä. Yhdistyksen jäsenet noudattavat toiminnassaan yhdistyksen eettisiä sääntöjä, sekä EAP:n ja EABP:n eettisiä sääntöjä.

Yhdistys on jäsenenä ja toimii EABP: ssä (The European Association for Body-Psychotherapy), IFOC:ssa (International Federation of Orgonomic Colleagues), ja EAP:ssä (European Association of Psychotherapy).

Yhdistykseen voi liittyä myös kannattajajäseneksi.

Yhdistyksen hallitus vuonna 2017-2018:

Jan Pesonen, puheenjohtaja
Erja Dammert, rahastonhoitaja
Tiina Nuto, tiedotusvastaava