suomi | svenska | english
I psykoterapin blir man hörd. Kroppspsykoterapin tar i beaktande både det verbala som det kroppsliga uttrycket. 

Till stor del förstår vi våra kroppsuttryck, men kroppen förmedlar även sådan information och erfarenheter som är utom vår medvetenhet. Kroppen uttrycker sinnets tillstånd och vice versa. Ju mer tillfreds vi är med oss själva, desto bättre kan vi använda våra infödda krafter i arbetet, i kärlek, i lek och i kunskap.

Den karaktärsanalytiska Kroppspsykoterapin är en psykoterapeutisk metod, vars grunder ligger i Wilhelm Reichs livsverk. Reich var en av psykoanalysens tidiga upphovsmän och elev till Sigmund Freud.

Den karaktärsanalytiska kroppspsykoterapin är en av de tidigaste psykoterapimetoderna och den står som grund för all kroppspsykoterapi. I Finland har denna terapimetod utövats under tjugo års tid.
Läs mera...