Lisätietoa

Luonneanalyyttinen kehopsykoterapiayhdistys on EABP:n jäsen ja terapiakoulutus on EAP:n akkreditoima.
» Yhdistys

Koulutus

Lyhyet koulutukset ja kurssit: kts. Tapahtumia-osio


Kehopsykoterapiakoulutus, luonneanalyyttinen kehopsykoterapia

Yhdistys järjesti psykoterapiakoulutusta vuosina 1994-2011. Psykoterapiakoulutuksia koskevan lainsäädännön muututtua ja kaikkien psykoterapiakoulutusten siirryttyä yliopistojen alaisuuteen vuoden 2012 alusta alkaen yhdistys ei ole enää järjestänyt psykoterapeutin ammattinimikkeeseen johtavaa pitkää koulutusta.

Terveydenhuollon oikeusturvakeskus (TEO), nykyinen Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) on myöntänyt psykoterapeutin ammattinimikkeen luonneanalyyttisen kehopsykoterapiakoulutuksen 2007 mennessä käyneille, soveltuvan peruskoulutuksen tai työkokemuksen omaaville henkilöille.

Koulutus on ollut European Association for Body Psychotherapyn (EABP) ja European Association of Psychotherapyn (EAP) akreditoima psykoterapiakoulutus, jonka suorittaneet, soveltuvan pohjakoulutuksen omaavat henkilöt ovat voineet hakea European Certificate for Psychotherapy -todistusta.